O nás

Původní vila, ve které se dnes nachází hotel a restaurace, byla postavena na začátku 20. století budějovickou větví zvonařské rodiny Pernerů. Budova sloužila jako rodinné sídlo i jako slévárna zvonů, které dodávali nejen do celých Čech a Moravy, ale i do Rakouska a Bavorska. V meziválečném období se budějovičtí Perneři aktivně zapojili do obnovy zvonů zabavených a zničených během války. Rodina zde sídlila až do ledna roku 1946, kdy byla odsunuta do Bavorska a usídlila se v Pasově. Zde se odlévání zvonů věnovali do nedávna.

Vila spolu s dílnou byla po odsunu znárodněna a začleněna do Závodů umělecké kovovýroby (ZUKOV Praha), přičemž zvony zde byly odlévány až do 60. let 20. století. Od té doby až do začátku 90. let 20. století byl objekt využíván pro průmyslovou kovovýrobu. Posledním vlastníkem byla společnost Desta státní podnik.

V polovině 90. let se celý areál dostává do soukromého vlastnictví s cílem zde zbudovat druhé velké sportcentrum v Českých Budějovicích. Vzhledem k nevhodnosti prostor původní vily je rozhodnuto, že sportcentrum se postaví odděleně a dnes tak tvoří sice zadní, ale mnohem rozsáhlejší trakt areálu. Sportcentrum bylo oteřeno veřejnosti v únoru 1998.

Roku 2005 mohl být díky citlivé rekontrukci původní vily otevřen hotel a restaurace.

 

Zvonárna